شطرنج

استاد عظیم شطرنج بانوان تغییر تابعیت خود را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر تابعیت غزل حکیمی فرد و ادامه فعالیت های این شطرنج باز با پرچم کشور سوئیس خبری بود که روز گذشته پیرامون وی در محافل خبری دست به دست شد.

21 مرداد 1399

رقابت های شطرنج تاتا استیل 2019، شکست مقصودلو برابر بخت نخست قهرمانی

نماینده شطرنج ایران در رقابت های تاتا استیل برابر انتون کربف اوکراینی مغلوب شد.

4 خرداد 1398