19 سوال اساسی اندازه گیری اندازه اعتیاد شما به اینترنت

به گزارش مجله گرافیک، وابستگی به اینترنت (INTERNET ADDICTION TEST) یکی از معروف ترین آزمون ها برای سنجش اعتیاد اینترنتی است که از طریق دکتر یانگ اجرا شده است. با پیشرفت تکنولوژی و بالارفتن زمان استفاده ما از اینترنت، این فرایند در برخی انسانها به صورت عادت و اعتیاد در می آید. اینترنت نیز مانند تمام تکنولوژی های ساخته بشر دارای مزایا و معایبی است که یکی از این معایب عادت به استفاده بیمارگونه ویا به عبارتی اتلاف وقت در اینترنت است که به نوعی اعتیاد محسوب می شود. با مدیریت زمان و استفاده درست و بجا از این تکنولوژی میتوان اثرات مخرب و زیان آور آن را به حداقل رساند.

19 سوال اساسی اندازه گیری اندازه اعتیاد شما به اینترنت

این تست به شما کمک می کند تا بفهمید اندازه استفاده شما از اینترنت در چه سطحی است و آیا شما به اعتیاد اینترنت دچار هستید یا خیر. در تست IAT هر چه نمره شما بیشتر باشد؛ وابستگی شما به اینترنت قوی تر است. نمرات هم به ترتیب از یک تا پنج هستند. در سرانجام؛ باید مجموع نمراتی را که از پاسخ دادن به 19 پرسش زیر بدست می آورید، جمع بزنید.

امتیاز هر گزینه:

الف: یک امتیاز

ب: دو امتیاز

ج: سه امتیاز

د: چهار امتیاز

ه: پنج امتیاز

و: صفر امتیاز (امتیازی ندارد)

پرسشنامه:

 1. تا چه حد بیشتر ازآنچه قصد شما بوده؛ در اینترنت و فضای مجازی می مانید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 2. تا چه حد به خاطر فعالیت آنلاین ؛ یک یا چند نفر از خانواده را نادیده گرفته اید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 3. تا چه حد فعالیت در اینترنت را به وقت گذراندن با خانواده ترجیح می دهید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 4. تا چه حد از طریق اینترنت با کاربران دیگر ارتباط شخصی ایجاد می کنید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 5. تا چه حد دیگران از شما به خاطر زمان بالای آنلاین بودن شما ناراضی هستند؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 6. تا چه حد به خاطر اینترنت ؛ نتایج تحصیلی و کارهایتان در مورد درس افت کرده است؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 7. تا چه حد ایمیل هایتان را قبل از امور ضروری دیگر چک می کنید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 8. تا چه حد عملکرد و بهره وری کاری شما به خاطر استفاده از اینترنت تحت تاثیر منفی قرار گرفته است؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 9. وقتی از شما می پرسند که چه فعالیتهایی را آنلاین انجام می دهید؛ تا چه حد پنهان کاری میکنید یا حالت تدافعی می گیرید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 10. تا چه حد افکار آزاردهنده در دنیای واقعی را با آرام شدن در اینترنت از بین می برید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 11. تا چه حد وقتی از اینترنت استفاده می کنید؛ احساس می کنید توانایی پیش بینی کارها را دارید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 12. تا چه حد فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، واقعا کسالت بار؛ بی معنا و بدون لذت است؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 13. تا چه حد در زمان آنلاین بودن ، وقتی کسی مزاحم شما می شود؛ ناراحت می شوید؛ فریاد می زنید یا عصبانی می شوید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 14. تا چه حد فکر می کنید که خارج از اینترنت در حالت آفلاین متمرکز نیستید و حواس شما مدام پرت می شود؛ ولی در حالت آنلاین اینگونه نیستید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 15. تا چه حد وقتی آنلاین هستید این جمله را به کار می برید: فقط چند دقیقه بیشتر کار دارم ؛ الان تموم میشه!
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 16. تا چه حد تلاش می کنید از اندازه آنلاین بودن خود کم کنید ولی پیروز نشده اید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 17. تا چه حد سعی دارید اندازه زمان آنلاین بودن خودتان را از سایرین مخفی کنید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 18. تا چه حد آنلاین بودن در اینترنت را به وقت گذراندن و تفریح با دیگران؛ ترجیح می دهید؟
  • الف- بسیار بسیار کم
  • ب - برخی اوقات
  • ج - اغلب مواقع
  • د - خیلی زیاد
  • ه - تمام مواقع
  • و- در مورد من صدق نمی کند.
 19. تا چه حد وقتی آفلاین هستید؛ احساس ناراحتی و عصبی به شما دست می دهد که با آنلاین شدن بلافاصله از بین می رود؟
 • الف- بسیار بسیار کم
 • ب - برخی اوقات
 • ج - اغلب مواقع
 • د - خیلی زیاد
 • ه - تمام مواقع
 • و- در مورد من صدق نمی کند.

جواب آزمون:

جمع نمرات بین 14 تا 64

کاربر معمولی هستید. شما به اندازه لازم از اینترنت استفاده می کنید و عقیده دارید که به جای تلف کردن زمان خود در بین صفحات اینترنتی، می توانید زمان بیشتری برای مطالعه و انجام سایر فعالیت های مفید داشته باشید.

جمع نمرات بین 65 تا 84

شما در حال دچار شدن به مشکل اعتیاد اینترنتی هستید؛ مراقب باشید و روی زمان استفاده از اینترنت نظارت و ریزبینی بیشتری به خرج دهید. برای رها شدن از این مشکل سعی کنید حدبیشتر زمان استفاده از هر برنامه اینترنتی را برای خود محدود کرده و طبق زمان بندی معین شده، استفاده خود از اینترنت را متوقف کنید.

جمع نمرات بین 85 تا 95

شما به بیشتر پرسش ها نمرات بالا داده اید. شما دچار اعتیاد اینترنتی هستید و باید مشکلتان را در اسرع وقت حل کنید. اعتیاد به هر شکلی زیان آور بوده و در زندگی عادی افراد ایجاد اختلال می کند. بدیهی است که اعتیاد اینترنتی نیز علاوه بر تأثیرات منفی بر زندگی اجتماعی، تأثیرات نامطلوبی هم بر سلامت جسم و روان انسان می گذارد که باید آن را به صورت اصولی درمان کرد.

منبع: اُکالا
انتشار: 22 آذر 1400 بروزرسانی: 22 آذر 1400 گردآورنده: cicagraphic.ir شناسه مطلب: 1990

به "19 سوال اساسی اندازه گیری اندازه اعتیاد شما به اینترنت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "19 سوال اساسی اندازه گیری اندازه اعتیاد شما به اینترنت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید